BLOG

DEVELOPMENT · COACHING · CONSULTING

Kompetencje menadżerskie.

Na kluczowe kompetencje menadżera składa się się zestaw: umiejętności, postaw i motywacji. Trudno wymienić wyczerpującą listę kompetencji menadżera gwarantujących mu sukces. Podstawą do tworzenia takich list są badania najskuteczniejszych menadżerów. Badaczki A. Rakowska i A. Sitko-Lutek (Rakowska, Sitko-Lutek 2000, s. 34-36) opracowały model badawczy, wyróżniając poniższe umiejętności menadżerskie warunkujące ich kompetencje. 1. Umiejętności techniczne. Posiadana…
Read more

Zdobywanie wiedzy o sobie w coachingu.

Proces coachingowy rozpoczyna się od oceny sytuacji w jakiej znajduje się Klient.

Koło równowagi życiowej. Koło życia.

Coaching biznesowy nie może skupiać się tylko na biznesie. Konieczne jest spojrzenie na wszystkie aspekty życia i podjęcie działań do uzyskania równowagi. Pierwszym krokiem jest określenie stanu obecnego.

Koło wartości pierwsze narzędzie coachingu biznesowego.

Koło wartości w coachingu biznesowym. Podstawą do rozpoczęcia procesu coachingowego jest prawidłowo wyznaczony cel. Zaraz za nim LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH WARTOŚCI. O dobrze wyznaczonym celu na proces coachingu biznesowego przeczytasz tutaj:https://mikusekcoach.pl/coaching-biznesowy-wyznaczanie-celu/ Niezależnie od celu i tego w jakim obszarze życia Klienta poruszamy się zawsze w coachingu pracuję na wartościach. Dlaczego? Bo wartości popychają do działania. Są…
Read more

coaching biznesowy

Dobrze wyznaczony cel na proces coachingu biznesowego.

Powodzenie procesu coachingu biznesowego jest uzależnione min. od dobrze wyznaczonego celu. Powinien on spełniać 5 zasad. Wszystkie one muszą być spójne z celem na proces.

Skąd się wziął coaching? Krótka historia coachingu.

Coaching nie jest czymś nowym. Chociaż moda na niego rośnie i to w niesamowitym tempie. Niektórzy mówią, że pierwszym coachem był Hipokrates. Jeszcze inni mówią: kołczingsrołczing… Tak czy inaczej ma swoją historię która warto znać.