Biznesowy model Canvas dla Radców Prawnych

Biznesowy model Canvas dla Radców Prawnych

169,00

Kategoria:

Opis

Model biznesowy to opis sposobu funkcjonowania firmy odpowiadający na trzy pytania:

  1. Jak wartość się tworzy?
  2. Jak wartość dostarcza się klientowi?
  3. Jak firma na tworzonej wartości zarabia?

Każda firma posiada swój unikatowy model biznesowy, niezależnie od tego, czy jest on wyartykułowany, czy też nie. Świadoma praca z modelem biznesowym Canvas może pomóc w pozyskaniu nowych klientów, uzyskaniu przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju firmy. 

Podczas  pierwszej części szkolenia omówię segmenty klientów, propozycję wartości, kanały komunikacji oraz relację z klientami. 

Segmenty klientów są to zdefiniowane grupy ludzi lub organizacji, do których firma chce dotrzeć i je obsługiwać. Segmenty klientów dzielą się m.in. ze względu na: 

– potrzeby

– wysokość zysku

– relacje jakich wymagają

Propozycja wartości to zestaw tych produktów i usług, które stanowią wartość dla klienta np. marka, cena, dostępność, nowość.

Relacje z klientami opisują typy relacji, które firma nawiązuje z danym segmentem klientów. W celu lepszego zrozumienia klientów na szkoleniu nauczę Cię jak rozróżniać typy osobowości według modelu DISC.

Kanały komunikacji pozwalają dotrzeć do klientów dostarczając tym samym im swoją ofertę.

Nauczę Cię jak analizować kanały oraz które z nich są najbardziej skuteczne pod względem docierania do odpowiedniego segmentu klientów.

Serdecznie zapraszam na moje szkolenie tych, którzy chcą nauczyć się dobrze zdefiniować i dobrać do swojego biznesu cztery powyższe elementy!